PERSONLIGT STRESSHÅNDTERING

Forløbet vil i løbet af de næste 3 måneder vende din stress til OVERSKUD, ENERGI og BALANCE.

 • Jeg er ved din side, og trin for trin guider jeg dig igennem forløbet.
 • Første indledende samtale er afstemt af, hvordan du har det, og med vurdering efter grøn-gul-rød stresszone opbygger jeg dit videre forløb.
 • Hvis du vil, fortsætter du nu i dit personlige stresshåndteringsforløb med mig.
 • I starten er det minimum en gang om ugen, vi taler sammen.
 • Jeg tager hånd om dig, og allerede efter første samtale vil du mærkbart få det bedre.
 • Kontakt mig på telefon 2446 9064 eller mail lone@innermind.dk – så finder vi et tidspunkt for den indledende samtale.

Forløbet indeholder

 • 2 personlige møder á 1 ½ time.
 • 5 tele- eller Teams-sessioner á 45 – 60 min.
 • Opfølgningssamtale per telefon (45 min) 1-2 måneder efter endt forløb.
 • Gratis støtte og rådgivning efter behov via kortere samtaler over mail eller telefon under hele forløbets varighed.
 • Værktøjer der støtter op om din proces og giver dig mulighed for at træne de nye teknikker og repetere, hvad du har lært, så alt sætter sig helt fast og bliver en grundlæggende del af dig

Du får

 • En personlig logbog med gode huske værktøjer.
 • Filer med mindfulness-øvelser
 • Lydfiler med forskellige meditationer, der passer til din proces
 • En dedikeret, fortrolig og kompetent partner, der hjælper dig med at genfinde glæden, energien og overskuddet i din hverdag.

Møderne foregår i rolige og uforstyrrede omgivelser ved Vejle. Både møder og telesessioner fastlægges på tidspunkter, der passer dig.

På kurset arbejder du med

 • Stresssymptomer: Lær dine advarselssignaler at kende.
 • Energibarometer: Hvad giver og hvad dræner dig for energi?
 • Krav versus ressourcer: Hvordan skaber du balance?
 • Prioritering af tid og opgaver: Skab overblik og sæt system i tingene
 • Mindfulness: En metode til at genfinde roen
Scroll til toppen